Thorstav s.r.o.

Sekcia Zbrane, strelivo a CO
Sekcia Zbraní, streliva a CO je zameraná na zbrane a strelivo, keďže ako každý chlap mám slabosť pre tento druh odvetvia. Sekcia sa bude venovať zbraniam, strelive a civilnej ochrany.